ΔΙΑΦΟΡΑ

10,20 
4,40 
11,80 
18,30 
9,00 
21,20 
42,00 
98,00 
42,50 
11,90 
8,00 
7,80 
7,50 
13,80 
8,50 
18,00 
10,54 
24,17 
22,74