ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΑ

4,43 
4,43 
4,43 
28,46 
9,37 
6,37 
35,61 
7,15 
7,44 
7,44 
7,44 
24,17 
22,74 
23,45 
25,31 
23,60 
25,17 
19,16 
19,16 
19,16 
15,59 
15,59 
15,59 
15,59 
5,86 
5,86 
5,86 
5,86 
27,03 
19,31 
6,86 
6,86 
7,58 
7,72 
7,72 
7,72 
8,23