ΡΥΘΜΙΚΗ

5,00 
8,00 
10,00 
8,00 
15,00 
10,00 
7,00 
3,08 
7,66 
5,65 
5,94 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
5,43 
4,29 
4,00 
4,29 
10,37 
5,43 
5,58 
5,43 
4,29 
4,29 
4,29 
5,43 
5,43 
5,43 
4,29 
4,29 
4,29 
5,80 
5,80