ΤΕΝΝΙΣ

1,86 
8,01 
7,37 
6,37 
6,15 
154,44 
6,58 
9,15 
28,46 
25,60 
37,54 
95,10 
142,29 
178,61 
12,16 
1,86 
2,26 
2,26 
3,86 
2,26 
2,26 
2,26 
2,26 
1,86 
1,86 
1,86 
1,86 
1,86 
8,29 
8,29 
8,29 
8,29 
3,43