ΔΙΑΦΟΡΑ

11,90 
8,01 
7,29 
7,72 
13,44 
8,87 
17,16 
13,59 
24,17 
39,33 
85,66 
42,00 
21,02 
9,42 
18,28 
11,73 
18,00 
10,54 
24,17 
4,72 
10,00 
22,74