ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

9,01 
9,72 
9,58 
5,15 
13,01 
278,85 
293,15 
1,18 
4,43 
2,86 
6,37 
121,41 
50,05 
3,58 
18,45 
65,07 
4,51 
213,07 
16,87 
62,92 
46,48