ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ

10,01 
4,72 
5,86 
6,29 
12,16 
6,72 
9,72 
10,66 
2,15 
2,53 
19,16 
7,87 
47,05